YDS - Genel İngilizce

MURAT YABANCI DİL EĞİTİM MERKEZİ

Akademik alanda ülkemizin en deneyimli ve seçkin kurumu olan MURAT YABANCI DİL EĞİTİM MERKEZİ olarak eğitim programlarımızda aşağıda ayrıntılarını aktaracağımız 3 temel unsuru esas alıyoruz:

• Öğretmenin Yetkinliği

YDS’ ye öğrenci hazırlamak bir uzmanlık işidir. Bu nedenle YDS sınıflarımızda eğitim veren öğretmenlerimiz alanında deneyim sahibi, konulara ve sorulara hakim eğitmenlerdir. Konuları ve soruları analizci bir yaklaşımla değerlendirirler, soruları hızlı ve doğru yanıtlamanın en pratik yollarını öğretirler. Çıkabilecek sorulara karşı öngörülüdürler. Öğrencilerin zorlandığı her konuya yanıt verebilecek yeterliliğe sahip olan öğretmenlerimiz sınava hazırlanma sürecinde öğrencilerine rehberlik ederler, her zaman onların yanındadırlar.

• Kullanılan Kaynakların Kaliteli Olması

MURAT YABANCI DİL EĞİTİM MERKEZİ olarak adayların eğitim ve sınava hazırlanma sürecinde, kurumumuzun deneyimli yayın kadrosu tarafından özenle hazırlanan MURAT YAYINCILIĞA ait özgün yayınları kullanmaktayız. Bu kitaplar ve diğer yayın materyalleri değişen sınav sistemine, soru tiplerine ve öğretmenlerimizin görüş ve önerilerine göre sürekli yenilenip güncellenmektedir.

• Sistematik Tekrarla Bilgi Kalıcılığının Sağlanması

Konuları öğretmek işin başlangıcıdır; asıl önemli olan bilginin kalıcılığının sağlanmasıdır. YDS hazırlık sürecinde pek çok konu ve sınav taktiği öğretilmektedir. Doğal olarak öğrenciler başlarda öğrendikleri konuları unutabilmekte ve anımsamakta zorlanabilmektedir. Bunun için ; ilk dersten son derse kadar hangi konunun nasıl ve ne zaman anlatılacağı ,hangi testlerin uygulanacağı ve bilgi kalıcılığının sağlanması açısından sistematik tekrarların nasıl yapılacağı zamanın akışına bırakılmaz;önceden belirlenmiş konu akışlarıyla programlı gidiş sağlanır;öğrenilen bilginin unutulmasına izin verilmez.

MURAT YABANCI DİL EĞİTİM MERKEZİ NEDEN FARKLI ?

• GÜLERYÜZLÜ VE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

• ALANINDA UZMAN YAYIN VE ÖĞRETMEN KADROSU

• SEVİYE TESPİT SINAVI

• YENİ SİSTEME UYGUN ÖZGÜN YAYINLAR VE MATERYALLER

• ÖZGÜN DENEME SINAVLARI

• 34 YILLIK EĞİTİM DENEYİMİ

GENEL İNGİLİZCE

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Avrupa Birliği Dil Öğrenme Ortak Çerçeve Programına (CEF) göre dil öğretimi sırasıyla 6 Seviyeden oluşur;

A1 Beginner

A2 Elementary

B1 Pre-intermediate

B2 Intermediate

C1 Upper-intermediate

C2 Advaced

PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ

*Genel İngilizce kursunun başlangıç seviyesinden itibaren öğrencilerin İngilizce konuşmadaki akıcılıklarını arttırmaya yönelik iletişimsel eğitim modeli devreye girer.

*Genel İngilizce de dersler ağırlıklı olarak konuşma okuduğunu anlama ve pratiğe dayalıdır. Yazma, konuşma, okuma, dinleme, gramer, telaffuz ve İngilizce kelime bilgisinin bütünleştirildiği bir sistemde ilerler.

*Genel İngilizce kursuna başlamadan önce seviye tespit sınavı yapılır. Yazılı ve sözlü olarak yapılan seviye tespit sınavının sonunda seviyeniz belirlenir ve size en uygun sınıf seçilir.

EĞİTİMİN NİTELİKLERİ

Uzman Eğitmenlerimizin öğrencilerle yeteri kadar ilgilenebilmesi için maksimum 14-16 kişilik sınıflarda eğitim verilir.

Genel İngilizce programlarımız Yabancı ve Türk eğitmenler tarafından verilmektedir.

SEVİYELERİN ÖĞRENCİLERİMİZE KAZANDIRDIĞI YETKİNLİKLER

(A1) Beginner; Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir. günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir.

(A2) Elementary; Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir. Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir.

(B1) Pre-intermediate; Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir.

(B2) Intermediate; Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir.

(C1) Upper-intermediate; Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir.

(C2) Advanced; Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.

KURSLARIMIZ | ŞUBELERİMİZ | REHBERLİK | YAYINLARIMIZ | İLETİŞİM
KURSLARIMIZ | ŞUBELERİMİZ | REHBERLİK | YAYINLARIMIZ | İLETİŞİM
© 2016 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.